De vereniging heeft voor de continuïteit van de dagelijkse gang van zaken een aantal coördinatoren aangesteld conform het huishoudelijk reglement.

  • Dhr. W. (Willem) van Pelt, Coördinator Materiaal en Lid van Verdienste

  • Dhr. M. (Chiel) Neef, Coördinator Huttendorp, Dhr. M. Neef  heeft per 01-01-'13 zijn lidmaatschap opgezegd.