header

Beste %naam%,

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2011 zoals deze is gehouden op 05-03-'12 zijn gereed. Uit deze ALV zijn een aantal actiepunten voortgekomen voor het bestuur. Via de website geeft het bestuur terugkoppeling op deze actiepunten.

U kunt naar de website en gaan naar het menu 'Vergaderingen \ Algemene Leden Vergadering \ 2011' of hier klikken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht