header

Beste %naam%,

 

Monique Molendijk, Hoofdbestuurslid Activiteiten, heeft te kennen gegeven vanwege privé-redenen haar functie per 01-05-'12 niet weer te willen vervullen. Het bestuur respecteert Monique in haar keuze en bedankt Monique op voorhand voor de tijd en energie die zij heeft gestoken in deze functie.

Het Hoofdbestuur heeft inmiddels, conform artikel 3 van het Huiselijk Reglement, besloten om de functie van Hoofdbestuurslid Activiteiten a.i. te gaan invullen gezien de komst van het speelseizoen. Jennifer v.d. Graaf-Mikkers zal per 01-05-'12 deze functie gaan vervullen. Formeel zal zij benoemd worden in de eerstkomende Algemene Ledenvergadering. Mochten zich voor de eerstkomende Algemene Ledenvergadering andere kandidaten opteren naar deze functie dan zal de Algemene Ledenvergadering dienen te stemmen over het nieuwe Hoofdbestuurslid Activiteiten.

Het bestuur heeft veel vertrouwen in de kandidaat Jennifer v.d. Graaf-Mikkers, die zich al jaren inzet als vrijwilliger. Het bestuur wenst Jennifer dan ook alle succes toe in haar functie en wij hopen als bestuur op een formele benoeming in de eerstkomende Algemene Ledenvergadering. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht