header

Beste %naam%,

 

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer op maandagavond 5 maart 2012 jongstleden zijn de 2 vacatures van het hoofdbestuur bij acclamatie opgevuld door C.L. (To) v.d. Berg-Jansen en D.H.W. (Diana) Loevesijn. To is vervolgens  door het bestuur benoemd in de functie van penningmeester en Diana is benoemd in de functie van secretaris. Sinds oktober 2011 heeft To de functie van penningmeester op ad interim basis opgevuld. Aan deze ad interim basis is nu een einde aan gekomen met de formele benoeming in de ALV van 5 maart 2012 jongstleden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht