header

Beste %naam%, 

 

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) informeert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer u over het volgende;

De agenda van de ALV 2022 die gehouden wordt op maandag 16 mei 2022 om 20:00 uur in het Clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is als volgt vastgesteld:

1. Opening
2. Vaststelling jaarrekening 2021
3. Contributieprijs en toegangsprijs 2023
4. Vacatures Bestuursleden per 2023
5. Rondvraag
6. Sluiting
 
 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

voorzitterbsvk@gmail.com

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht