header
Beste %naam%,
 
Door het coronavirus heeft het bestuur van Buurt-en speeltuinvereniging besloten de algemene ledenvergadering uit te stellen. Wij willen iedereen in staat stellen deze bij te wonen. Wij als bestuur willen graag vragen om uw medewerking en toestemming om de volgende datum van de ALV bekend te mogen maken via de website en een nieuwsbrief.
Normaliter moet dit per post maar door de extra kosten die dat met zich meebrengt ( brief, postzegel enveloppe enz) doen wij dit verzoek aan onze leden.
Inkomsten zijn er op dit moment niet terwijl vele leveranciers (gas,licht,elektra enz. ) wel betaald moeten worden. Dit geld besteden we liever aan de kinderen als alles voorbij is.
Mochten er bezwaren zijn dan horen wij dit graag voor 26 maart 2020. Zodra er wijzigingen zijn wordt u verder geïnformeerd over de ALV en de wijze van bekendmaking van de ALV.
U kunt uw mening kenbaar maken op voorzitterbsvk@gmail.com

Met vriendelijke groet,
 


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

penningmeesterbsvk@gmail.com

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht