header

De Buurt en Speeltuinvereniging Kralingseveer is de komende dagen (24, 25 en 26 juli) gesloten in verband met het nationale hitteplan en de kans op smog. Het RIVM heeft op dinsdag 23 juli 2019 het Nationaal Hitteplan geactiveerd voor heel Nederland.

 

Naast de verantwoordelijkheid voor de leden en bezoekers van onze speeltuin, zijn wij als bestuur ook verantwoordelijk voor onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn elke dag vrijwillig en zonder vergoeding aanwezig in de speeltuin om zorg te dragen voor de speeltuin en haar leden en bezoekers. Het bestuur heeft naar aanleiding van het activeren van het Nationale Hitteplan ervoor gekozen om geen risico’s te nemen met onze leden en bezoekers en met de voor de vereniging waardevolle vrijwilligers.

 

Extra aandacht en klachten

Het hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. En een oproep om extra op elkaar te letten. Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen en hun verzorgers moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Door de uitzonderlijke temperaturen kunnen ook mensen in goede gezondheid last krijgen van oververhitting of zonnesteek. Let goed op symptomen die daarop kunnen wijzen: vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Ook kunnen door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid ontstaan. Waarschuw een arts bij ernstige klachten of als de klachten niet snel afnemen.

 

Maatregelen tegen de zon en de hitte

•    Drink voldoende; ?

•    Draag dunne kleding die bescherming biedt tegen verbranding door de zon;?

•    Zoek de schaduw op; ?

•    Smeer de huid in met zonnebrandcrème;?

•    Beperk lichamelijke inspanning in de middag;?

•    Houd de woning koel door zonwering, ventilator of airconditioning;?

•    Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben. 

 

Hoge zonkracht 

De kracht van de ultraviolette (UV ultraviolet ) straling van de zon is waarschijnlijk ook hoog: tussen de 7 en 8. Dat betekent dat de huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Bescherm uzelf dus tegen de zon. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  meet voortdurend de zonkracht. De actuele zonkracht vindt u op de website over zonkracht.

 

Over het hitteplan

Het RIVM besluit samen met het KNMI of het hitteplan geactiveerd wordt. De kans op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn onder andere de verwachte nachttemperatuur en de luchtvochtigheid factoren waarmee rekening wordt gehouden. 

 

Tips, advies of vragen

Voor tips en advies kunt u terecht bij uw regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , voor vragen over uw gezondheid kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. Het Rode Kruis deelt ook adviezen via de website en sociale media zolang de hitte aanhoudt. 

 

 

 

Terug naar het overzicht