header

Beste %naam%, 

 

De huidige voorzitter van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer (BSVK) heeft om diverse redenen aangegeven na meer dan 7 jaar afstand te willen doen van zijn functie in 2019. 

Om deze reden is er een vacature ontstaan binnen het bestuur van BSVK. De huidige 2 bestuursleden zullen hun functie binnen het bestuur blijven vervullen als er een nieuw bestuurslid of nieuwe bestuursleden zich melden. Volgens de statuten artikel 8.1 van BSVK dient het bestuur namelijk uit minimaal 3 bestuursleden en maximaal 5 bestuursleden te bestaan. Het bestuur is dan ook naarstig op zoek, vind u het leuk om wat te doen voor de jeugd van Kralingseveer en omstreken ?  U kunt uw interesse tonen door in contact te treden met de huidige voorzitter, Alfred Dommershuijzen via telefoonnummer 06-10851769, of via de mail naar voorzitterbsvk@gmail.com. Het bestuur hoort of ziet uw reactie graag uiterlijk 15 februari 2019.

In de Algemene Ledenvergadering op maandag 4 maart 2019 20:00 uur kunnen de leden van BSVK stemmen en kunt u benoemd worden in dezelfde vergadering conform artikel 8.2 van de statuten van BSVK. 

De overdracht zal plaatsvinden in goed overleg met het huidige bestuur. Het bestuur hoopt dat u zich meldt voor een bestuursfunctie bij BSVK, want BSVK is er vòòr maar ook dòòr de leden.


Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl

Terug naar het overzicht