header

Beste %naam%, 

 

Net als vorig jaar organiseert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer meerdere concerten en theatervoorstellingen in het nieuwe clubgebouw. Leden van Buurt- en Speeltuinvereniging hebben gratis toegang tot alle concerten en theatervoorstellingen. Niet-leden betalen € 5,00 per persoon (een gezinslidmaatschap kost in 2018 € 30,00). Als u de voorstelling bezoekt en u bent lid van BSVK, neem uw lidmaatschappas mee !

De achtste voorstelling in deze nieuwe reeks van concerten en theatervoorstellingen vindt plaats op zondag 25 februari 2018 om 14:00 uur. Shantykoor 'Albatros' geeft een feestelijk optreden tot ongeveer 16:00 uur.


Kenmerkend voor het koor is de losse sfeer tijdens de optredens. Het koor straalt uit dat het plezier heeft in het zingen en dat het het publiek een gezellige middag of avond wil brengen. Mede hierdoor is “Albatros” in de regio vrij bekend. Het repertoire bestaat uit shanties en daaraan verwante liederen in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Spaanse taal. Het feestelijk optreden is ruim voorzien van Nederlandse liedjes met name over Rotterdam, de zee en de nostalgie van het ruime sop.

Wilt u weten wat u te wachten staat met dit feestelijk optreden van Shantykoor Albatros ? Klik op de foto en You Tube wordt automatisch gestart.

U hoeft niet te reserveren voor deze voorstelling, maar u dient wel om 13:45 uur aanwezig te zijn. Vol=Vol op last van de brandweer. Als de zaaldeur dicht is en het feestelijk optreden is begonnen, wordt u niet meer toegelaten tot de voorstelling. Het storen komt het feestelijk optreden niet ten goede. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl

Terug naar het overzicht