header

Beste %naam%, 

 

In september 2016 tot maart 2017 heeft Buurt- en Speeltuinvereniging (BSVK) vele kinderen kunnen laten genieten van de knutselmiddagen. In het verleden kreeg BSVK subsidie (bewonersinitiatief) van de Gebiedscommissie Prins Alexander voor deze knutselmiddagen.

De Gebiedscommissie Prins Alexander heeft  echter de financiële aanvraag van het bestuur van BSVK voor deze knutselmiddagen totaal afgewezen op 21 maart 2016. Onafhankelijk van het besluit van de Gebiedscommissie Prins Alexander heeft het bestuur van BSVK besloten om de knutselmiddagen wél door te laten gaan. Het telkens toenemend aantal deelnemers aan de knutselmiddagen en de enthousiaste reacties van zowel de kinderen als van de ouders en begeleiders over de knutselmiddagen waren voor het bestuur van BSVK vele malen belangrijker dan het besluit van de Gebiedscommissie Prins Alexander. Het kind en de buurt staat centraal bij BSVK.  Het bestuur van BSVK nam daarmee een financieel risico, maar dat is dan maar zo. Het toenemend aantal deelnemers en de enthousiaste reacties zijn voor het bestuur van BSVK belangrijker. dan een besluit van de Gebiedscommissie Prins Alexander.

Het bestuur van BSVK heeft tegen het besluit op 29 maart 2016 een bezwaarschrift ingediend bij de Bezwaarschriftencommissie  van het College van Burgemeester en Wethouders. Dit bezwaarschrift is niet gehonoreerd door de Bezwaarschriftencommissie. Het bestuur van BSVK heeft vervolgens een beroepsschrift ingediend bij de Rechtbank van Rotterdam, helaas heeft het bestuur dit beroep verloren. Het bestuur staat en blijft staan achter het besluit om de afgelopen knutselmiddagen door te laten gaan.

Los van de knutselmiddagen had de Gebiedscommissie Prins Alexander ook een subsidiecorrectie toegepast op de subsidieaanvraag voor de Zomerspeelweek 2016, georganiseerd in augustus 2016 in haar besluit op 18 maart 2016. Het bestuur van BSVK heeft besloten om de Zomerspeelweek 2016 onveranderd door te laten gaan, de vele positieve reacties van de bezoekers van deze Zomerspeelweek waren voor het bestuur veel belangrijker dan het besluit van de Gebiedscommissie Prins Alexander. Ook hier is het bestuur van BSVK tegen het besluit van de Gebiedscommissie Prins Alexander in bezwaar gegaan bij  de Bezwaarschriftencommissie  van het College van Burgemeester en Wethouders. Deze bezwaarschriftencommissie gaf het bestuur van BSVK gelijk en gaf het advies aan de Gebiedscommissie Prins Alexander om de correctie niét toe te passen. De Gebiedscommissie Prins Alexander besliste echter anders dan het advies en bleef bij zijn eerder genomen besluit van subsidiecorrectie.  Voor deze kwestie heeft het bestuur van BSVK vervolgens een ander beroepschrift ingediend bij de Rechtbank van Rotterdam. De rechter heeft BSVK volledig in het gelijk gesteld en het besluit van de Gebiedscommissie vernietigd in haar uitspraak. Ook is de Gebiedscommissie Prins Alexander veroordeeld voor de proceskosten.

De kosten voor leuke knutselmiddagen zijn fors als je ook met andere zaken wilt knutsselen dan wc-rolhouders en bierdopjes. Wilt u BSVK financieel steunen voor de knutselmiddagen ? U kunt uw donatie overmaken op NL38RABO0122607759 t.n.v. 'BSV Kralingseveer' voor de knutselmiddagen die Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer. Het bestuur van BSVK bedankt u voor uw donatie.

 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl

Terug naar het overzicht