header

Beste %naam%, 


Maandag 17 april 2017  is het 2e Paasdag. Dit jaar organiseert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer weer een paasbunch voor alleen de kinderen van de leden in het nieuwe clubgebouw. De paasbrunch wordt mede mogelijk gemaakt door Van Vliet Afvalinzamelaars.

.

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer organiseert de paasbrunch alleen voor de kinderen van de leden, omdat er een maximum is verbonden aan het aantal kinderen dat gelijktijdig aanwezig mag zijn in het clubgebouw vanuit de gestelde veiligheidseisen door de Brandweer. De paasbrunch begint om 12:00 uur en eindigt rond 13:00 uur. Zorg dat u ongeveer een kwartier van te voren aanwezig bent, zodat we tijdig kunnen beginnen met de paasbrunch. Ouders kunnen vanwege de beperkte ruimte van het clubgebouw niet mee brunchen. Voor de Paasbrunch dient u zich in te schrijven door hier te klikken. Nadat u het formulier volledig en correct heeft ingevuld, ontvangt u een binnen enkele seconden een e-mail ter bevestiging van uw opgave. Geef u tijdig op, want vol = vol. Geef de geprinte mail mee aan uw kinderen, dit is hun toegangsbewijs.

Aansluitend op de Paasbrunch is er eieren zoeken in de speeltuin. Het eieren zoeken begint rond 13:00 uur. De speeltuin zal worden verdeeld in 2 zoekplekken voor de kinderen. Een zoekplek voor de kleinere kinderen en een zoekplek voor de grotere kinderen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat ieder kind een groene walnoot vindt. Deze walnoten kunnen worden ingewisseld voor een chocolade paasei. Het is niet de bedoeling dat ouders gaan mee zoeken naar de walnoten.

Als u mee wilt doen met paaseieren zoeken en geen lid bent, betaalt u het reguliere toegangstarief voor een niet-lid, te weten €ur 1,25 per persoon. Leden van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer hebben gratis toegang tot beide; paasbrunch en eieren zoeken. U hoeft zich voor het paaseieren zoeken niet in te schrijven. De paasbrunch wordt mede mogelijk gemaakt door de Gebiedscommissie Prins Alexander middels een bewonersinitiatief.

Vindt u het leuk om mee te helpen met de paasbrunch en eieren verstoppen voor de kinderen ? Stuur een mail naar info@bsvkralingseveer.nl of bel naar 010-4420779. Iedere hulp is welkom.

 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl

Terug naar het overzicht