header

Beste %naam%, 

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer beschikt sinds juni 2015 over 60 zonnepanelen. De opbrengst van deze 60 zonnepanelen in 1 jaar is gelijk aan het energieverbruik in 1 jaar van BSVK. BSVK is daarmee kWh-neutraal; BSVK verbruikt net zoveel stroom als dat het opwekt.

In januari 2015 zijn de eerste 12 zonnepanelen geplaatst op de blokhut en in juni 2015 zijn er 48 zonnepanelen geplaatst op het clubgebouw. Deze zonnepanelen zijn met verschillende fondsen meegefinancieerd te weten: 

  • Stichting Aelwijn Florisz
  • Stichting Animus Donandi;
  • Stichting Bevordering van Volkskracht;
  • Stichting Elise Mathilde Fonds;
  • Van Cappellen Stichting

Naast deze fondsen heeft Gemeente Capelle aan de IJssel en Rabobank Rotterdam ook meegefinancierd. Zelfs de belastingdienst is BSVK ter wille geweest, de BTW van de zonnepanelen kon worden teruggevorderd.

De netto-investering van deze 60 zonnepanelen bedroeg voor BSVK €ur 5.500. BSVK informeert u hierbij dat de 60 zonnepanelen in augustus 2016 in zijn geheel met de energieopbrengsten zijn terugverdiend. Alle 60 zonnepanelen zijn daarmee binnen 20 maanden terugverdiend. BSVK  is daarmee in staat gebleken om milieuduurzaamheid met financiële duurzaamheid te kunnen combineren.

Wilt u zien wat deze zonnepanelen inmiddels hebben opgeleverd ? Druk op onderstaand icoon of kijk op onze website rechtsboven, daar treft u ook deze button ook aan.  Als u op deze button drukt, worden de omvormers van de 60 zonnepanelen voor u uitgelezen.

 

 


Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl

Terug naar het overzicht