header

Beste %naam%, 

Vanaf woensdag 14 september 2016 gaat Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer weer starten met de knutselmiddagen op de woensdag. 

De Gebiedscommissie Prins Alexander heeft helaas de financiële aanvraag van het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer voor de nieuwe reeks knutselmiddagen afgewezen. Het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer heeft een bezwaarschrift ingediend bij de Bezwaarschriftencommissie van Gemeente Rotterdam. De aanvraag van de vorige reeks van knutselmiddagen was namelijk identiek aan de nieuwe reeks van knutselmiddagen. De vorige financiële aanvraag werd wel (zelf unaniem en met complimenten) toegewezen door dezelfde Gebiedscommissie Prins Alexander. De bezwaarschriftencommissie heeft het bezwaarschrift van het bestuur ongegrond verklaard. Het bestuur is inmiddels een beroepsprocedure gestart bij de rechter. 

Onafhankelijk van de uitkomst van deze gerechtelijke procedure heeft het bestuur besloten om de knutselmiddagen wél door te laten gaan. Het telkens toenemend aantal deelnemers aan de knutselmiddagen en de enthousiaste reacties van zowel de kinderen als van de ouders en begeleiders over de knutselmiddagen waren voor het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer vele malen belangrijker dan het besluit van de Gebiedscommissie Prins Alexander. Het kind en de buurt staat centraal bij BSVK. 

Zeer waarschijnlijk zal er geen uitspraak zijn door de rechter vòòr de start van de knutselmiddagen op woensdag 14 september 2016. Het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer neemt daarmee een financieel risico, maar dat is dan maar zo. Het toenemend aantal deelnemers en de enthousiaste reacties zijn voor het bestuur van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer belangrijker.

 


De knutselmiddagen beginnen om 14:00 uur en duren tot ongeveer 16:00 uur, tenzij anders vermeldt. De volgende knutselmiddagen zijn reeds gepland voor de 2e helft van 2016:

  • Woensdag 14 september 2016;
  • Woensdag 28 september 2016;
  • Woensdag 12 oktober 2016;
  • Woensdag 26 oktober 2016;
  • Woensdag 9 november 2016;
  • Woensdag 23 november 2016;
  • Woensdag 14 december 2016
Wat er geknutseld gaat worden is nog even geheim, verdere informatie volgt. De knutselactiviteiten zijn voor leden van Buurt- en Speeltuinvereniging gratis. Niet-leden betalen de reguliere entreeprijs (Eur 1,25 per persoon).
 

 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl

Terug naar het overzicht