header

Beste %naam%, 


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer heeft sinds enkele maanden een nieuwe schuur speciaal voor de mobiele speelattributen voor de kinderen.

Deze nieuwe schuur van 14 meter bij 2,5 meter diep en 2,5 meter hoog was noodzakelijk om diverse speelattributen goed (met name met minder vocht) op te slaan. De 2 dienstdoende zeecontainers voor de opslag moesten het veld ruimen voor deze nieuwe schuur. Met financiële donaties van diverse fondsen, sponsoren en eigen middelen van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is deze schuur vòòr het speelseizoen van 2016 gerealiseerd.

Nu deze nieuwe schuur er is, is er ook de mogelijkheid om springkussens goed op te kunnen slaan. In totaal zijn er 3 nieuwe springkussens aangeschaft door Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer, te weten:

Een leercentrum voor de allerkleinsten;


 Een krokodil springkussen met 2 glijbanen en een klein 'uitglijbad' uit de hoogste glijbaan;


Een buikschuifbaan van 18 meter met op het einde een waterbad om in te 'buikschuiven'.


De 3 nieuwe springkussens zijn mede mogelijk gemaakt door financiële donaties van fondsen en is uit eigen middelen van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer gefinancierd.

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is klaar voor het mooie weer, nu het mooie weer zelf nog. 

 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl

Terug naar het overzicht