header

Beste %naam%, 

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer doet er veel aan om een veilige speelomgeving te zijn voor kinderen. Dit uit zich onder andere in een jaarlijkse externe keuring van alle speeltoestellen. Met de externe keuring probeert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer ongevallen te voorkomen.

Ondanks deze jaarlijkse keurig valt er weleens een kind in de speeltuin. Het is daarom zaak om voldoende vrijwilligers te hebben met een diploma Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO). In september 2014 is een groep vrijwilligers gestart met een EHBO-cursus.

Dinsdagavond 26-05-'15 hebben 6 vrijwilligers van Buurt- en Speeltuinvereniging EHBO-examen gedaan en zijn zij alle 6 geslaagd. Vandaag, maandagavond 22-06-'15, is hun diploma uitgereikt. De bewuste vrijwilligers zijn door het bestuur in het zonnetje gezet voor hun inzet en diploma, sommige konden door hun werk niet aanwezig zijn tijdens de diploma-uitreiking. 

Buurt- en Speeltuinvereniging probeert zoveel mogelijk ongevallen te voorkomen, maar als een kind valt, tijdens het spelen zijn er genoeg gediplomeerde EHBO-ers aanwezig.

 

Met vriendelijke groet,


Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl

Terug naar het overzicht