Nieuwe wandelsluis en nieuwe touwbrug

09-08-2012

 Sommige kinderen verlaten de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer zonder oog te hebben voor het verkeer op de Giraffestraat. Dit kan soms leiden tot gevaarlijke situaties. Aangezien de kadastrale grens van de speeltuin eindigt bij het toegangshek van de speeltuin diende de oplossing in het openbare gebied te worden gevonden. Om deze reden heeft het bestuur van Buurt- en Speeltuinverening Kralingseveer gevraagd aan het Wijkteam Kralingseveer van de Deelgemeente Prins Alexander om een hek te plaatsen om het 'rennend oversteken' te voorkomen. Enkele weken geleden is dit hek gerealiseerd. 


Uit controle van de speeltoestellen is gebleken dat de stalen touwbrug van het fort na 16 jaar trouwe dienst aan vervanging toe is. De touwbrug is inmiddels vervangen, zie onderstaande foto met de nieuwe touwbrug. Deze touwbrug is door  BSW Rotterdam ter beschikking gesteld.


Het bestuur is blij met zowel de medewerking van het Wijkteam Kralingseveer van de Deelgemeente Prins Alexander als BSW Rotterdam om kinderen blijvend veilig te laten spelen in de Buurt- en Speeltuinverening Kralingseveer.  

Op de Nationale Burendag, een initiaitief van Oranje Fonds en Douwe Egberts, op zaterdag 22-09-'12 zal het fort verder worden opgeknapt.