Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2014 is gehouden op maandag 09--03-2015 om 20:00 uur in het Clubgebouw van de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer.  

Tijdens zal de ALV zal de volgende presentatie besproken:

20150218_Presentatie_ALV_BSVK_2014_d.d._09-03-2015.pdf

Onderstaand treft u de jaarrekening 2014 aan:

20150218_Concept_jaarrekening_BSV_Kralingseveer_2014_voor_ALV_09-03-2015.pdf

De notulen van de ALV 2014 d.d. 09-03-2015 zullen spoedig hieronder worden vermeld:

20150907_Notulen_ALV_2014_09-03-2015