Zoals elke vereniging heeft ook de Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer een kascontrolecommissie. Wij hechten als vereniging veel waarde aan een kwalitatief goede kascontrolecommissie en zijn dan ook dankbaar dat de volgende leden zich belangeloos hebben aangemeld;

Onderstaande de leden van de kascontrolecommissie:

  • Dhr. A. (Aad) Jansse;
  • Dhr. R. (Robert-Jan) Oranje;
  • Dhr. J. (Jos) van Roermund