De Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer kan niet zonder haar vrijwilligers en de tomeloze inzet van hen.

Sinds 2010 zijn er nieuwe statuten voor de Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer, in deze statuten hebben de Ere-leden van onze vereniging een bijzondere plek gekregen. Zij vormen met elkaar de Raad van Toezicht. Deze Raad heeft een adviserende rol naar het bestuur toe. Leden van deze Raad hebben dan ook altijd toegang tot officiële vergaderingen van het bestuur en kunnen daar adviseren en hun mening geven. De leden van de Raad hebben geen stemrecht binnen het bestuur.

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer heeft 2 Ere-leden welke formeel unaniem zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering, namelijk:

  • Dhr. G. (Gerard) Bekker, wegens jarenlang vrijwilligersschap en 25 jaar een bestuursfunctie;
  • Dhr. B. (Barend) Kalkman, wegens 50 jaar vrijwilliger
   
  Een aantal ere-leden heeft het lidmaatschap opgezegd of zijn overleden. In beide gevallen eindigt daarmee het ere-lidmaatschap, te weten:
  • Dhr. A.(André) de Ronde,   Dhr. A. de Ronde heeft per 01-01-'13 zijn lidmaatschap opgezegd.
  • Dhr. F. (Frans) de Jong, Dhr. F. de Jong heeft per 01-01-'13 zijn lidmaatschap opgezegd.
  • Mevr. J. (Janny) de Jong, Mevr. J. de Jong heeft per 01-01-'13 haar lidmaatschap opgezegd.
  • Dhr. C. (Cees) van Dijk, Dhr. C. van Dijk heeft per 01-01-'12 zijn lidmaatschap opgezegd.
  • Mevr. A. (Antje) Scheepbouwer, Mevr. A. Scheepbouwer heeft per 01-01-'12 haar lidmaatschap opgezegd.
  • Dhr. C. (Cor) Dorsman †