Het rooster van aftreden van het bestuur van de BSVK. Het hoofdbestuur wordt conform artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement gekozen voor een termijn van 4 jaar.  Er is geen maximum aan het aantal termijnen dat een lid deel uitmaakt van het bestuur

 

Mevr. C.L. (To) v.d. Berg-Jansen , aangetreden op 24-10-2011 in de functie van Penningmeester.

Dhr. A. R. (Alfred) Dommershuijzen, aangetreden op 27-07-2011 in de functie van Voorzitter

Dhr. H. (Huibert) Noorlander, aangetreden op 01-04-2010 in de functie van Bestuurslid Materiaal en Onderhoud.