Het bestuur van de Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer bestaat uit  de volgende leden;

  • De heer A.R. (Alfred) Dommershuijzen, Voorzitter en Lid van Verdienste

   Mijn naam is Alfred Dommershuijzen, echtgenoot en vader van 2 kinderen. Sinds 15 jaar werk ik bij Politie Eenheid Rotterdam en inmiddels in de functie 'Senior Business Controller'. Dit betekent dat ik rapporteer en adviseer over Operationele zaken binnen de politie (worden er voldoende verdachten aangeleverd aan het Openbaar Ministerie en de juiste), op personele zaken (hoe hoog is het ziekteverzuim, wat is de meldingsfrequentie en zijn er oorzaken aan te geven waarom medewerkers meer verzuimen) daarnaast over Financiële zaken (geven we teveel uit, zijn investeringen rendabel (leveren ze meer op dan ze kosten e.d.). Vòòr de politie heb ik 7 jaar bij Exact Software N.V. te Delft gewerkt in zowel de ondersteuning als de ontwikkeling van software. 

   Eind december 2010 zijn we binnen BSVK begonnen met de implementatie van Exact online binnen de Buurt- Speeltuinvereniging Kralingseveer. Inmiddels hebben we zicht op de financiën op dagbasis via de iPhone en andere smartphones onder Android. Ik hoop met mijn expertise van zowel bedrijfsvoering als van software in te kunnen zetten voor de speeltuin. Uiteindelijk is daarvan het beoogde resultaat dat we met het zelfde geld meer kunnen doen voor de kinderen en daar is waar het allemaal draait, de kinderen van Kralingseveer en omstreken. Het is een speeltuin van de leden en voor de kinderen. Ik ben begonnen als kascontrolecommissielid vanuit de ALV van april 2010 en op de ALV van februari 2011 benoemd in de functie van Coördinator Financiën. 

   Per 27 juli 2011 ben ik voorzitter van de BSV Kralingseveer.

  • De heer H. (Huibert) Noorlander, Bestuurslid Onderhoud

   Mijn naam is Huibert Noorlander en ik zorg dat de speeltuin in technisch goede staat blijft. Ik doe dat niet alleen maar samen met velen. De glimlach van een kind op een goed onderhouden speeltoestel is de beloning. 

  • Mevr. C.L. (To) van den Berg-Jansen, Penningmeester

   Mijn naam is To van den Berg-Jansen en ik ben sinds oktober 2011 penningmeester, in eerste instantie penningmeester a.i. Ik ben een vaste vrijwilliger die veel in het 'snoepwinkel' te vinden is om te horen welk snoepje of ijsje het kind graag wil hebben. Naast vrijwilliger ben ik ook penningmeester en hoop ik mijn bijdrage te leveren in de verdere financiële structurering van de vereniging. In de ALV van 5 maart 2012 ben ik definitief benoemd tot penningmeester.