header

Beste %naam%,


Op dit moment zijn er twee plaatsen beschikbaar als lid van het Hoofdbestuur. Eén voor de functie van bestuurslid activiteiten en één voor de functie van secretaris. U solliciteert echter als lid van het Hoofdbestuur. Dit kan betekenen dat huidige bestuursleden ook kunnen wisselen van functie als uw kwaliteiten sterker zijn dan het huidige bestuur in een reeds vervulde functie. De continuïteit van de vereniging staat voorop. 


Voor beide functies geldt dat u kunt solliciteren als lid van het Hoofdbestuur middels een brief met een motivatie waarom u graag lid wilt worden van het hoofdbestuur en welke functie u ambieert. U dient deze brief te vergezellen met een CV.


Van belang is dat u de doelstelling conform de statuten van de vereniging onvoorwaardelijk onderschrijft. In het Huishoudelijk Reglement staat beschreven wat er van de leden van het hoofdbestuur wordt verwacht en wat de Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden van functionarissen binnen het hoofdbestuur zijn.


De sluitingstermijn is gesteld op 15-04-'13. U kunt solliciteren door een e-mail te versturen naar voorzitterbsvk@gmail.com. Met iedere kandidaat zal een gesprek worden gevoerd met onder andere de voorzitter. Vervolgens zal in de ALV van 12-05-'13 uw functie formeel worden bekrachtigd. Mochten er meerdere personen solliciteren op één functie dan zal er over gegaan tot stemming in de ALV.

 

Buurt- en speeltuinvereniging Kralingseveer van de leden, voor de kinderen, door de leden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

Giraffestraat 45

3064 LE  Rotterdam

010-4420779

info@bsvkralingseveer.nl

www.bsvkralingseveer.nl


Terug naar het overzicht